Prestasjonscoaching

Prestasjonscoaching handler om personlig utvikling og personlig suksess.

Lederutvikling/trenerutvikling

En god leder trenger egenskaper som fokus, besluttsomhet, mot, kreativitet, initiativ, empati og samarbeidsevne. Og mere til! Det sies at ledere som kommer til kort, sjelden svikter av faglige årsaker, men av mangel på bevissthet rundt egne valg som leder, mangel på menneskekunnskap og dårlig innsikt i egen lederstil. Lederutvikling er ment for ledere som ønsker å utvikle seg i tråd med fremtidens krav til kommunikasjon, innovasjon og endring. Coachingen omfatter lederrollen, endringsledelse, emosjonelt lederskap, motivasjon, samarbeid, kommunikasjon og livsbalanse.

Idrettscoaching

Idrettscoaching handler om å optimalisere prestasjoner både på trening og i konkurranse. Det handler om å se utøveren i et helhetlig perspektiv, og jobbe med utøveren på flere plan. Det være seg målsettingsprosesser, restitusjon, tidsplanlegging, mentale ferdigheter, motgang og medgang, personlighet og identitet, relasjoner, miljøet utfor sporten, og utfordringer knyttet til det å være skadet.

Gangen i veiledningen foregår som følger:

  1. Kartlegging av egenskaper og ferdigheter
  2. Avdekke styrker og svakheter
  3. Utarbeide mål og delmål
  4. Avdekke utfordringer og hindringer
  5. Planlegge strategier og handlingsplaner
  6. Gjennomføre tiltak
  7. Evaluere om målene er nådd eller ikke
  8. Hvis ikke målet er nådd, hva er årsak/hypotese?
  9. Hvis målet er nådd, utarbeidelse av nye målsettinger osv
  10. Mentaltrening

 

 

 

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: