Mentaltrening

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at en på best mulig måte kan utnytte sine fysiske ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter.

 

Å forstå hva som ligger i begrepet trening er viktig om en ønsker å få maksimalt utbytte av mental trening. Med trening mener vi i denne sammenheng at vi arbeider målrettet, regelmessig og systematisk over tid og at det krever egeninnsats.

 

Når man driver med fysisk trening vil man over tid utvikle og forbedre ulike fysiske egenskaper. Driver en utøver med en utholdenhetsidrett, må han trene mye utholdenhet. Driver han med idretter som krever mye styrke, må han trene mye styrke osv.

Mentale ferdigheter kan også trenes. Ferdigheter som selvtillit, spenningsregulering, motivasjon, konsentrasjon og stressmestring, er alle mentale ferdigheter som kan trenes opp.

Måten man utvikler disse ferdighetene er gjennom å jobbe med mentaltrening. Mentaltreningen omhandler 4 basisteknikker. Disse basisteknikkene kan anvendes og utvikles til bruk i alle situasjoner der man skal prestere. Derfor brukes mentaltrening innenfor idrett, skole, ledelse, forsvaret, politiet osv. Mentaltrening kan brukes i alle situasjoner det er det er mye press og stress. Å mestre disse teknikkene vil medføre større ro, konsentrasjon, bedre stressmestring og høyere grad av mental utholdenhet (mental tøffhet), som igjen vil føre til bedre prestasjoner.

Men mentaltrening kan også brukes dersom personer har utviklet ulike former for angst, eller ved depresjon. Her kan man jobbe inn mentale teknikker som fungerer som mestringsstrategier i situasjoner som oppleves som truende, stressende eller angstfylte.

Mentaltrening er gode verktøy som kan læres og utvikles slik at den enkelte får mer balanse, ro, og kontroll i livet. Og kan også bidra til at den som anvender teknikkene får større tilstedeværelse, mindre stress og høyere grad av selvfølelse i ulike hverdagssituasjoner.

 

mentalcoaching.png

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: