Livsmestring

Begrepet «livsmestring» handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. God livskvalitet forutsetter en balanse mellom de krav omgivelsene stiller og de forutsetninger som enkeltmennesket har.

De vanligste plagene er letter angst- og depresjonsplager, som ofte er forbundet med følelser som nedstemthet, tomhet, lavt selvbilde. Konsekvensen av disse følelsene kan romme mer altomfattende følelser som at livet ikke gir noe mening og man ikke er noe verdt.

Plagene vil, avhengig av type og omfang av symptomer, i ulik grad påvirke daglig fungering i forhold til mestring, trivsel og relasjon til andre mennesker.

Tidlige tiltak vil være å utvikle ferdigheter og praktisk kunnskap, som vil kunne hjelpe den enkelte til å håndtere utfordringene på  best mulig måte. På sikt vil dette gi økt selvfølelse og bedre livsmestring.

Livsmestring er for deg som kjenner deg igjen i noe av dette:

 • du opplever mye press og stress i hverdagen
 • du stiller høye krav til deg selv
 • du sliter med å finne overskudd
 • du står i vanskelige og utfordrende situasjoner i hverdagen
 • du havner i konflikter
 • du mangler balanse i hverdagen
 • du føler deg ensom
 • du føler deg annerledes
 • du finner liten glede i hverdagen
 • du kjenner på indre uro
 • du varierer mye i humøret
 • du har en del fysiske smerter (vondt i nakke, vondt i rygg, vondt i magen, vondt i hodet, migrene).
Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: