Bedrift

Definisjon på coaching

En læreprosess som, gjennom aktiv lytting, spørsmål, tilbakemelding og god dialog, utfordrer og støtter et individ eller et team til å utvikle tanker og atferd, samt gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål.

 

Individuell veiledning og coaching

1. Lederutvikling og ledercoaching

En god leder trenger egenskaper som fokus, besluttsomhet, mot, kreativitet, initiativ, empati og samarbeidsevne. Og mere til! Det sies at ledere som kommer til kort, sjelden svikter av faglige årsaker, men av mangel på bevissthet rundt egne valg som leder, mangel på menneskekunnskap og dårlig innsikt i egen lederstil. Lederutvikling er ment for ledere som ønsker å utvikle seg i tråd med fremtidens krav til kommunikasjon, innovasjon og endring. Coachingen omfatter lederrollen, endringsledelse, emosjonelt lederskap, motivasjon, samarbeid, kommunikasjon og livsbalanse.

2. Konfliktveiledning og konflikthåndtering

Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.

3. Tilbake på jobb - livsmestring og psykologisk førstehjelp

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden.

 

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: