Bedrift

 

"Å komme sammen er en begynnelse. Å holde sammen er et framskritt. Å arbeide sammen er en suksess." Henry Ford (Amerikansk bilprodusent)

 

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

Alt i alt så har dette vært en god opplevelse. Jeg føler at dette har bragt gruppa enda tettere sammen. 

Du har hjulpet oss å "gå ut" av våre vante rutiner, og gitt oss mulighet til å diskutere problemene og mulighetene åpent med hverandre. 

Du setter lys på ting som man ikke alltid legger merke til selv.

 

Endrings- og utviklingsprosesser:

Jeg kan lede endrings- og utviklingsprosesser på organisasjon- og ledernivå, i team og på individnivå.

 

 1. Organisasjonsutvikling viser til det kontinuerlige arbeidet med å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endringer i og utenfor virksomheten.

”Arbeidet med organisasjonsutvikling handler mye om planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at arbeidskraft og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte, slik at man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning”.

Eksempler på organisasjonsprosesser som jeg kan bistå i.

 • utarbeidelse av organisasjonsstrukturer og forventningsavklaringer
 • utarbeiding av organisasjonens grunnverdier og implementering av disse
 • lederutvikling
 • konflikthåndtering
 • kommunikasjon og kommunikasjonsflyt i bedriften

Jeg kan bistå i kreative prosesser, med målstyring, med implementering av tiltak og kvalitetssikring i organisasjonen.

 

 1. Teamutvikling. Å lede et suksessfullt team, innebærer at man arbeider med teamets utvikling hele tiden.

Mange ledere er gode til å jobbe med utvikling ut i fra et tradisjonelt lederperspektiv. Mens min jobb er å lede gode prosesser sett ut i fra et psykologisk-, emosjonelt-, fysiologisk- og sosialt endringsperspektiv.

Teamutvikling handler om å jobbe med team som ønsker framgang endring og utvikling. Å jobbe med utviklingsprosesser i lag er å jobbe systematisk med temaer som beskrevet under:

 • God planlegging gir bedre resultater da det skaper felles forståelse, identifisering av egenskaper og trygghet
 • Viktig å identifisere resurser hos de enkelte i et team tidlig
 • Gode forberedelser bidrar til en bra gjennomføring
 • Få klarlagt fakta og bidrar til læring og utvikling
 • Trygget i teamet bidrar til at det er lettere å be om og motta støtte fra andre i teamet
 • God trening i å gi/motta tilbakemeldinger
 • Får fram styrker hos den enkelte
 • Skaper trygghet for å kunne gi/motta tilbakemeldinger i hverdagen
 • Tillit og psykologisk trygghet som etablerer større åpenhet for tilbakemeldinger som kan poengtere områder med forbedringspotensial hos den enkelte. 

 

 

 

 

 

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: