Coaching er en forandringsprosess som tar for seg læring, endring, utvikling og suksess.

Oversikt over Sunn Hverdag sine priser.

Ledercoaching har som målsetting å utvikle ledere til å bli enda bedre ledere..

Idrettscoaching handler om å optimalisere prestasjoner både på trening og i konkurranse. Det handler om å se utøveren i et helhetlig perspektiv, og jobbe med utøveren på flere plan.

Livsstilscoaching handler om hjelpe mennesker til å ta flere riktige og gode valg, slik at de på sikt vil komme i bedre fysisk form, gå ned i vekt, få bedre livskvalitet, bedre helse og et bedre liv. 

Barne- og ungdomscoaching innebefatter coaching av barn og unge, men også coaching av foreldre og familien som helhet. Barn eller en ungdom som har problemer er ofte veldig sårbare. De står i en fase i livet der de skal finne sitt rotfeste og trygghet, både i seg selv men også i forhold til omgivelsene.

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at en på best mulig måte kan utnytte sine fysiske ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter.

 

Å forstå hva som ligger i begrepet trening er viktig om en ønsker å få maksimalt utbytte av mental trening. Med trening mener vi i denne sammenheng at vi arbeider målrettet, regelmessig og systematisk over tid og at det krever egeninnsats.

 

Fysisk trening er aktivitet som skal styrke ens helsetilstand, både mentalt og fysisk.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge bedriftstilpassede kurs og foredrag. Her er en oversikt over hovedområdene. 

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: