Coaching er en forandringsprosess som tar for seg læring, endring, utvikling og suksess.

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at en på best mulig måte kan utnytte sine fysiske ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter.

 

Å forstå hva som ligger i begrepet trening er viktig om en ønsker å få maksimalt utbytte av mental trening. Med trening mener vi i denne sammenheng at vi arbeider målrettet, regelmessig og systematisk over tid og at det krever egeninnsats.

 

Oversikt over Sunn Hverdag sine priser.

Begrepet «livsmestring» handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. God livskvalitet forutsetter en balanse mellom de krav omgivelsene stiller og de forutsetninger som enkeltmennesket har.

Prestasjonscoaching handler om personlig utvikling og personlig suksess.

Et tilbud for de som ikke får kjapt nok behandling gjennom primærhelsetjenesten, eller som et supplement til annen behandling.

 

"Å komme sammen er en begynnelse. Å holde sammen er et framskritt. Å arbeide sammen er en suksess." Henry Ford (Amerikansk bilprodusent)

 

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

Alt i alt så har dette vært en god opplevelse. Jeg føler at dette har bragt gruppa enda tettere sammen. 

Du har hjulpet oss å "gå ut" av våre vante rutiner, og gitt oss mulighet til å diskutere problemene og mulighetene åpent med hverandre. 

Du setter lys på ting som man ikke alltid legger merke til selv.

 

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: