Det er ikke lett å lykkes i dagens samfunn, og mange barn og unge sliter med å leve opp til samfunnet-, lærernes-, trenernes- og foreldres krav om å prestere.

Foredrag: "Vi spurte Hilde Nævestad om å holde foredrag om mental, fysisk og sosial helse på to timer, for våre deltakere i prosjekt Morsrollen...

Foredrag: Emosjonell intelligens defineres som: ”evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, og skille mellom dem og bruke denne informasjonen i tenkning og handling”.

Vi tilbyr en 2-årig coach-utdannelse med oppstart høsten 2015.

Angsten for å mislykkes kan bli så sterk at den gjør det umulig å lykkes. Årsaken er at det skaper emosjonelle og fysiske problemer som kan forhindre at man yter maksimalt. I verste fall kan det både ta bort gleden og påvirke i så stort omfang at det berører hele livskvaliteten.

Egentid for å fungere i hverdagen?

Bård Borgersen har brukt coach og mental trener Hilde Nævestad mye for Start 2 og toppspillergruppa. Nå skal hun også involveres rundt A-laget.

Hva er det øverste målet for skolen? Hva er det vi skal produsere? Hva skal elevene lære, og hvordan skal vi få dem til å lære? Når lykkes vi som skole og som lærer? Hvordan kan vår suksess måles? Hvordan kan våre holdninger og verdier påvirke elevenes motivasjon for læring, og hvilke holdninger og verdier er bygd på et fundament som gir økt motivasjon og læring i skolen?

Hver dag passerer hundretusenvis av tanker gjennom hodene våre og påvirker hvordan vi føler oss. Her kan vi selv ta større kontroll.


Det fins gode tanker, vonde tanker, rare tanker og nøytrale tanker. Like naturlig som variasjonen av bølger som slår mot land, kommer tankene inn i hodene våre. Noen dager som rolige bølgeskvulp, andre dager som en orkan. 
Tankene våre påvirker følelsene på godt og vondt. Positive tanker gir gode følelser og negative tanker påvirker oss negativt. Dette vil igjen påvirke vår adferd og våre prestasjoner. Dette er forskningsbasert kunnskap og et viktig prinsipp for coaching.
Tanker er altså ikke virkelige. Det er bare du som tror de er virkelige. 

Se filmen