Trening i naturen og psykisk helse blant ungdom.

Min egen rolle er prosjektleder og primus motor. Og for øyeblikket er jeg veldig fornøyd med at det som i utgangspunktet skulle være en mindre pilot, har blitt til et tverrfaglig samarbeid mellom ABUP, UIA og Sunn Hverdag. Det gir troverdighet og faglig kvalitet til prosjektet – noe som er viktig for meg.

Våren 2019 leste jeg boka Hjernesterk til psykiater Anders Hansen. Boka tar for seg hvilke effekter fysisk aktivitet og trening har på hjernen. På bakgrunn av å ha lest denne boka begynte jeg og Karl Erik Karlsen (avdelingsleder på ABUP), å leke med tanken om å få til et prosjekt med trening i naturen som forebygging og behandling av psykiske plager.

En tanke ble til handling, og i sommer fikk jeg støtte fra ABUP til å begynne å utforme en prosjektskisse til en pilot.

Jeg ble koblet opp til frilutsterapaut, forsker og psykologspesialist, Gunnar Åsen.

Gunnar er en friluftsentusiast som ser etter muligheter til å ta det kliniske arbeidet ut i naturen. Han har arbeidet som psykolog hele karrieren, og er spesialist på barne- og ungdomspsykologi. I dette prosjektet skal ha bistå i gruppesamlingene og i kartleggingen av mental helse.

Når det kommer til fysisk form og fysisk trening så har jeg vært så heldig å få med meg Monica Klungeland og Kjersti Danielsen. Kjersti er førsteamanuensis og jobber på fakultetet for folkehelse og idrettsvitenskap, og Monica er professor i idrettsvitenskap, ved Universitetet i Agder. Begge er viktige bidragsytere i prosjektet, og har bistått i arbeidet med å få koblet på masterstudent, Maria Therese Heggheim, til prosjektet.

Min egen rolle er prosjektleder og primus motor. Og for øyeblikket er jeg veldig fornøyd med at det som i utgangspunktet skulle være en mindre pilot, har blitt til et tverrfaglig samarbeid mellom ABUP, UIA og Sunn Hverdag. Det gir troverdighet og faglig kvalitet til prosjektet – noe som er viktig for meg.

Når piloten er ferdig og vi har fått resultatene, ønsker vi å gjennomføre et større prosjekt der vi håper at kommunen eller fylkeskommunen vil være med å bidra. Da skal vi ta med oss erfaringene vi har gjort fra piloten, videre inn i det som forhåpentligvis kan bli et dr.gradsprosjekt rundt samme tema.

I tillegg er målet å få publisert og presentert resultatene på verdenskonferansen i utendørsterapi som arrangeres i Norge og Agder, våren 2021.

Verdenskonferansen i utendørsterapi, som på engelsk heter International Adventure Therapy Conference (IATC), gjennomføres hvert tredje år. I 2015 var Denver i USA arrangør, og i 2018 ble konferansen avholdt utenfor Sydney i Australia. Nå har Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus i fellesskap søkt, og fått tildelt, rollen som vertskap for konferansen i 2021. 

Så hvis dere synes det har vært litt stille fra min kant, så er det ikke fordi det ikke skjer noe. Det er bare at jeg i tillegg til å jobbe med individuell coaching har begynt å jobbe med større prosjekter.

Ungdom, fysisk aktivitet, natur og mentalhelse er noe jeg brenner for – og jeg er derfor veldig stolt å glad for at vi er der vi er i dag. 

Som jeg har sagt tidligere

Jeg har en visjon og en tanke for framtiden. Men foreløpig så tar jeg ett år av gangen. Strategien min på nåværende tidspunkt er å bevege meg sakte, men sikkert framover. Samarbeide med dyktige folk, ta på meg oppdrag som jeg brenner for, ha fokus, levere kvalitet, være dedikert og stille med et åpent sinn.