Tilbakemelding på foredrag om personlig lederskap.

Hver måned inviterer NAV Kristiansand brukere som mottar dagpenger under etablering av egen virksomhet til treff.Treffene ble etablert for et år siden i samarbeid med Business Region Kristiansand og Etablerersenteret Vest-Agder, som stiller sine lokaler og kompetanse til rådighet.

Etablerertreff 4.april 2019

«Den som klarer å nå langt, har sett det for seg. Men vet ikke nødvendigvis veien», sier mentaltrener Hilde Bech Nævestad og legger lista for dagens tema: Med målet i tankene, betydningen av å kunne lede seg selv på vei til målet.

Hver måned inviterer NAV Kristiansand brukere som mottar dagpenger under etablering av egen virksomhet til treff. Kontoret får rundt 100 søknader i løpet av ett år og dette er en del av oppfølgingen for de som har fått dette innvilget. Treffene ble etablert for et år siden i samarbeid med Business Region Kristiansand og Etablerersenteret Vest-Agder, som stiller sine lokaler og kompetanse til rådighet. NAV Kristiansand er ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Målet er å være en vind i ryggen for egenetablererne og en trygg kompetansehavn under egenetableringens første år.

På dagens treff kom rundt 50 egenetablerere og dagens tema traff hver enkelt etablerer, ifølge tilbakemeldingene vi fikk. Her er et lite utdrag: «Du stiller spørsmål som får oss til å reflektere», «Vi har så fokus på det forretningsmessige at vi helt glemmer det personlige planet – vi som drivere», «Egenetablering er til tider emosjonelt veldig tøft, fallhøyde, økonomi, stress… så takk for at du retter fokuset mot meg og hva jeg kan gjøre hver dag for å rydde i kaoset og trygge meg selv og businessen min», «Det du har fortalt oss er vi mange som kjenner oss igjen i, det var utrolig bra».

Temaet for dagen var personlig lederskap:

Det handler om å se personlig lederskap i et helhetlig perspektiv.

Å utvikle seg som leder handler om personlig utvikling på flere plan og i ulike dimensjoner.

Dimensjon nr 1 har fått navnet horisontalt lederskap, og omhandler det å jobbe systematisk mot mål: temaer som metaperspektiv, målfokus og prosess er viktig med tanke på det horisontale lederskapet. Her er det viktig å stille spørsmål som hvor er jeg i prosessen, hvor skal jeg, hvordan gjør jeg det, hvorfor gjør jeg det, og hvordan forplikter jeg meg?

Dimensjon nr 2 har fått navnet vertikalt lederskap, og omhandler personlig utvikling og autentisk lederskap: temaer som emosjonelt lederskap, relasjonelt lederskap og "growth mindset" er viktig med tanke på vertikalt lederskap.

I denne dimensjonen jobber man med tanker og følelser knyttet opp til valg og handlinger som hindrer den enkelte i å ta ut et større potensiale. Det kan være begrensninger i form av holdninger og verdier knyttet opp til forholdet til kollegaer eller ansatte. Eller det kan være adferdsstrategier som personen ikke er klar over at hun/han har, eller som han/hun ikke klarer å gjøre noe med. Hvordan du påvirker omgivelsene dine, og hvordan omgivelsene påvirker deg? Hvordan du håndterer valg og stressa situasjoner? Og hvordan dine holdninger og verdier påvirker hvordan du møter andre mennesker, og hvordan du kommuniserer. 

På dagens foredrag var det størst fokus på den vertikale dimensjonen, som handler om det emosjonelle lederskapet og om hvordan du håndterer dine egne tanker og følelser når du går i motbakke.

Viktigheten av tilstedeværelse i hverdagen - for hvis ikke tankene er på plass så havner du/businessen på feil plass. Har du er god dag så våkner du opp med pågangsmot til å jobbe videre, på en dårlig dag bekymrer du deg og blir handlingslammet. Eneste forskjellen på dagene er tankene dine. Ikke undervurder dem og vær bevisst hvilke du tar seriøst. Det er vanskelig å ta gode valg om du ikke er i balanse. Våg også å feile, men lærer du noe av det eller ikke, det forskjellen på om du lykkes eller ikke? Enhver bevegelse består av små steg videre, du må bare ta ett steg av gangen. Produktet skapes to ganger: først mentalt bilde og deretter fysisk utførelse. Dersom du kun har drive på ytre motivasjonsfaktorer vil du møte en tung etablererprosess. Mål status underveis, våg å gå i metaperspektiv og still deg det viktige spørsmålet: Hva er det som driver meg? For å skape trenger du energi (drivkraften/motivasjonen/ditt hvorfor), tankene (viser vei) og bevissthet (gjør at du er tilstede). 

Vi takker Hilde for et fantastisk foredrag.