Oppsummering av året 2019 og veien videre.

Å hele tiden skulle være synlig, poste feed og sanke likes, gjorde at jeg følte at jeg alltid var på jobb. Jeg måtte derfor spør meg selv om dette var noe jeg ville fortsette med.

En liten oppsummering av året 2019 og veien videre.

Da var det på tide å skrive noen ord igjen. Det har vært nokså taust fra min side det siste halve året.

Grunnen til at det har vært stille er fordi jeg synes det er slitsomt å skulle eksponere meg selv og min virksomhet på sosiale medier til enhver tid.

I en periode var det nødvendig for meg å være synlig, slik at jeg kunne få vist fram hvem jeg er og hva jeg holder på med. Men for meg så har det å være synlig hatt sin pris.

Å hele tiden skulle være synlig, poste feed og sanke likes, gjorde at jeg følte at jeg alltid var på jobb. Jeg måtte derfor spør meg selv om dette var noe jeg ville fortsette med.

Jeg fant også ut at det ble en motsigelse i forhold til hva jeg står for, når det kommer til min tilstedeværelse med barna og familien min, og har derfor valgt at markedsføring og salg ikke skal være en del av fritiden min og i mitt private liv.

Men det vil jo ikke si at jeg ikke kan skrive noe, eller poste noe en gang i ny og ne.

Så her kommer en liten post og oppsummering fra året 2019.

Det siste året har jeg tatt noen avgjørelser som har vært vesentlig for hvordan jeg har hatt det både i jobben min og privat. Det at jeg har vært mindre synlig i sosiale medier, har gjort at jeg har fått mer tid til ting som er viktig og riktig for meg.

Her kommer noe av det jeg holder på med om dagen:

 

  1. Trening i naturen og psykisk helse blant ungdom er et av fokusområdene jeg har hatt dette året. Prosjektet som i vår startet som en samtale om trening og mentalhelse, har blitt til et samarbeidsprosjekt mellom meg (Sunn Hverdag), Sørlandets Sykehus (ABUP og Gunnar Åsen) og Universitetet i Agder (idrettsvitenskap og folkehelse).

Bakgrunnen for prosjektet har vært en felles forståelse om at de fleste psykiske vansker ikke bør behandles i spesialist­helsetjenesten, men møtes med tiltak som individet selv har kontroll over og som kan gjennomføres på lavere tiltaksnivå. Og at vi ser at det er behov for utvikle enkle, lett tilgengelige tiltak, som mennesker selv kan eie og benytte for å styrke sin psykiske helse.

Om kort tid starter vi opp piloten, der vi har med oss tre masterstudenter som skal gjøre forskning på prosjektet - to studenter på folkehelse og en på idrettsvitenskap.

I forlengelsen av piloten er målet å igangsette et større prosjekt til høsten, der vi allerede har 7 masterstudenter (og kanskje også en Dr grad student) som ønsker å gjøre forskning på prosjektet.

 

  1. Coaching og mentaltrening er kjernevirksomheten min, og jeg har hele tiden et jevnt tilsig av kunder.

 Jeg merker at jeg får raskere endringer sammen med kundene mine enn jeg gjorde før.

Jeg tror blant annet at arbeidet med forventningsavklaring, målsetting og motivasjon er tre faktorer som har bidratt til at jeg klarer å legge til rette for at kundene oppnår bedre resultater (altså at de oppnår det de har kommet for å få hjelp til).

Jeg er opptatt av at de som kommer til meg er klare for å gjøre endringer og motivert for å legge ned den innsatsen som trengs for å skape endring. Jeg bruker derfor god tid til å analysere, definere utfordring og ønske sammen med kunden, som et utgangspunkt for å lykkes.

Min egen trygghet som coach og mentaltrener har nok også hatt en betydning. Det at jeg er trygg i rollen min som coach skaper større trygghet for kunden, og større mulighet for meg til å utfordre kundene.

Temaer som jeg coacher og veileder på er: idrettscoaching, ledercoaching og psykisk førstehjelp (utbrenthet, angst og depresjon) pluss mer.

På disse området er jeg hele tiden opptatt av å holde meg faglig oppdatert.

Å jobbe med coaching krever faglig påfyll og mengdetrening. Generell kunnskap om coaching, tekniske coaching ferdigheter, spesifikk fagkompetanse, personlige egenskaper og erfaring, har stor betydning hvis man skal bli en god coach.

Å få enda mer kompetanse på på coaching og veileding har vært viktig for meg, og jeg holder derfor på med en bachelor i coaching og veildning som jeg har tatt over to år, og avslutter våren 2020.

Jeg leser også mye fagstoff og forskning på aktuelle temaer innenfor idrett, ledelse og psykisk helse.

 

  1. Coaching og veiledning på endring - og utviklingsprosesser i organisasjoner.

 Å jobbe mer ut mot bedrifter har vært et langsiktig mål, men jeg har hele tiden tenkt at det er viktig å bli skikkelig trygg på en til en veiledning og coaching før jeg tar for meg bedriftsmarkedet.

I 2019 har jeg kunnet øke eksponeringen som coach og veileder i bedriftsmarkedet.

 

  1. Tilbake i jobb – forebygging og behandling av sykemeldte.

I disse dager går jeg inn samarbeid med en bedrift, der jobben min blir å forebygge sykefravær og få sykemeldte raskere tilbake i jobb.

 --------

Så som dere kan se så skjer det ting hele tiden, men jeg føler balansen mellom jobb og familie er bedre nå, nå når jeg ikke alltid føler jeg er på jobb. Det vil komme oppdateringer i ny og ne, men den tiden jeg bruker på min jobb som coach og veileder, bruker jeg først og fremst på å hjelpe kundene mine til å få det bedre og nå sine personlige mål.

Jeg vil rette en takk til samarbeidspartnere og de som har hjulpet meg i 2019. Det har vært et godt år. Første halve året i 2020, blir preget av skole og jobb for meg, før det igjen er fullt fokus på nye kunder og nye prosjekter.