Har du lyst endre livsstil?

Her kommer et lite intervju om hvorfor jeg og Thomas starter et samarbeid for å endre folk sin livsstil.

 

Hvorfor ønsker dere å tilby dette kurset?

Først og fremst så ønsker vi å tilby kurset fordi vi føler at vi har noe å gi til folk som ønsker å endre livsstilen sin.

Både jeg og Thomas har mye kompetanse på trening, kosthold, helse og prestasjoner. Og vi liker å jobbe med mennesker som ønsker endring og utvikling.

Dessuten så utfyller vi hverandre godt både som de personene vi er, men også med hvilken kompetanse vi har.

Thomas har jobbet mye med personlig trening og kostholdsveiledning både opp i mot enkeltpersoner og i grupper, og har sin spisskompetanse på trening og kosthold. Mens jeg har min spisskompetanse på det mentale, og har jobbet mye med coaching og veiledning på livsstilendring, mentalhelse, og prestasjoner.

Vi har samarbeidet tidligere, men nå ønsker vi å ta ut en felles drøm om å sammen hjelpe andre til et sunnere og bedre liv.

Kan du si fire setninger om hva kurset konkret går ut på?

Livsstilskurset Varig Endring er et kurs som har som mål å endre helsevanene til folk. I kurset ønsker vi å utfordre deltakerne på egne reaksjons- og atferdsmønstre. Personlig utvikling og selvledelse er sentralt i kurset, sammen med oppfølging og veiledning på kosthold og trening.

Hva vil de som er med sitte igjen med etter dette?

Dette er et kurs som krever egeninnsats. Det vil si at det du legger inn er det du får igjen. Derfor vil det nok være nokså store forskjell på hva den enkelte sitter igjen med. Også fordi det vil være variasjoner i hva den enkelte deltaker har som målsetting med kurset.

Men hvis du møter opp og har lyst til å bidra og legge inn en innsats, ja da vil du både utvikle deg personlig, samtidig som at du vil komme deg i bedre form, du vil få et sunnere kosthold, mer muskelmasse, mindre fett, bedre kondisjon, mer energi, du vil bli mentalt sterkere, få bedre helse, du vil se lysere på live, og ikke minst så vil du bli kjent med nye mennesker, og lære masse nytt som du kan ta med deg videre i livet ditt.

Hvordan kom du og Thomas frem til at dette var noe dere vil gjøre sammen?

Vi holder jo på innenfor samme fagfelt, bare på forskjellig måte. Og siden vi har kjent hverandre en del år, og prater mye fag sammen, så har det nok mest handle om at timingen ikke har vært riktig før nå.

Da jeg startet opp for meg selv for over 10 år siden, holdt jeg en del livsstilskurs. Men de siste 7 årene har det vært lite livsstilskurs, men mye livsstilsveiledning en til en.

Men jeg har savnet å jobbe med grupper, fordi det ligger helt andre muligheter i en gruppe. Gruppedynamikk og det å få en gruppe til å dra i samme retning, gir andre utfordringer og andre muligheter. Derfor er det fint å kunne være to veileder, slik at man kan spille på hverandre og lære av hverandre.

Siden jeg vet at Thomas er utrolig dyktig motivator og personlig trener, ble det naturlig å høre med Thomas om han hadde lyst til å gjøre dette sammen med meg. Også fordi jeg opplever at vi har mye av det samme menneskesynet, og at vi tenker mye likt omkring hvordan man skal jobbe med mennesker og få dem motivert, så var det naturlig å spørre Thomas om å bli med på dette.

Hvordan ble du kjent med han?

Jeg ble kjent med Thomas for ca 6 år siden da jeg leide meg inn på senteret hans for å jobbe som personlig trener. Jeg er også medlem på Solsiden PT-senter, og trener der flere ganger i uka.

Er det første gang dere kjører dette kurset?

Vi har aldri kjørt kurset sammen før, men jeg har kjørt et tilsvarende kurs på Solsiden PT senter, for 6 år siden.

Er det andre som har kjørt noe tilsvarende?

Det tilbys mange forskjellige kurs innenfor livstil og helse. Og de fleste slike kurs har ulike innfalsvinkler og ulike måter som de bygger kursene opp på. Så det at man får oppfølging på kosthold og trening over tid, er jo ikke noe unikt i seg selv.

Det som er unikt er kompetansen som jeg og Thomas har, sammen med organiseringen og oppfølgingen vi tilbyr deltakerne. Det er metodene vi bruker og hvem vi er som veiledere, som gjør kurset unikt.

 

Oppstart i februar 2019 - for mer informasjon se under

PS: Begrenset antall plasser

Kurset passer for alle, uansett alder.

Sted: Solsiden PT- senter og Sunn Hverdag sine lokaler i Vigeveien 15

Oppstart: Mandag 14 januar 2019

Pris: kr 17 500 kr pr pers

Kursholdere: Thomas FalkumEier av solsiden PT senter, Personlig trener, Kostholds veileder, Rehab trener, Idretts spesifikk styrke trener, og Muskelterapeut. Hilde Bech Nævestad: Coach, Mentaltrener, Livsstilsveileder, Personlig Trener, Fysisk Aktivitet- og Helserådgiver, Lærer i toppidrett og psykologi.

Gjennomføring

Kurset går over 5 mnd, annenhver mandag fra kl. 18.30 til kl. 20.00 (gruppeveiledning), hver tirsdag morgen og torsdag ettermiddag (gruppetrening).

Tema i kurset

  • Individuell livsstilsveiledning
  • InBody tester
  • To gruppetreninger i uka
  • To gruppeveiledningsøkter i måneden med temaer som; verdivalg, målsetting, timemanagement, tanker og emosjoner sin påvirkning på atferd, mentaltrening, stressmestring, trening, søvn, kosthold, livsmestring, og livsbalanse.

Dette vil du sitte igjen med etter kurset:

  • Du vil forstå hvilken trening som er relevant for dine mål.
  • Du vil kunne lage egne treningsprogrammer.
  • Du vil forstå hvordan kostholdet påvirker deg både fysisk og mentalt.
  • Du vil forstå hva som skal til for å nå dine mål.
  • Du vil få verktøy som hjelper deg til å gjennomføre og oppnå målene dine.
  • Du vil få bedre innsikt i forhold til egne styrker og svakheter.

Påmelding

Kontakt Thomas på tlf 404 73 918 eller Hilde på tlf 911 58 486