Personlig lederskap

Mentaltrening som mestringsstrategi (MSM) er et praksisnært selvledelses kurs, som vil være til nytte for alle som har en hverdag med høyt tempo, press, deadlines og høye krav.

 

MSM - Mentaltrening Som Mestringsstrategi

De fleste mennesker som lever i dag vil oppleve ulike situasjoner der de skal mestre og prestere. Det å lære seg hvordan man på en bedre måte kan håndtere slike situasjoner, vil være av betydning for individets mentale helse og for resultatet av hvordan man presterer i ulike situasjoner.

Jeg har de siste årene jobbet tett på mennesker som står i vanskelige, utfordrende og prestasjonsrelaterte situasjoner. Dette er et praksisnært selvledelses kurs, som vil være til nytte for alle som har en hverdag med høyt tempo, press, deadlines og høye krav.

Tema for kurset:

Kurset består av 6 samlinger a 2t fordelt over 3 måneder, og har som målsetting å gi deltakerne:

  • kunnskap om menneskesinnet og hvordan vi reagerer på stress
  • kunnskap og verktøy for mestring av tid
  • kunnskap om mentaltreningens 4 elementer.
  • ferdigheter innenfor mentaltrening
  • riktig fokus
  • strategier og metoder for å finne en bedre balanse i en krevende hverdag
  • kurset vil fungere både som forebyggende mot stress, men også som regulerende og behandlende for de som allerede kjenner på mye stress i hverdagen.

Kurset er lagt opp som en prosess der deltakerne vil få arbeidsoppgaver som de skal jobbe med mellom samlingene for deretter å reflektere over erfaringene på gruppesamlingene. Erfaringslæring og deling av erfaringer er viktig for utvikling og læring, og derfor er individuell loggføring et verktøy som brukes mellom øktene for å skape bevisstgjøring.

NB: Hver samling vil inneholde kunnskapsformidling, praktiske øvelser og deling av erfaringer.

Innholdet på samlingene

1. Inntroduksjon

På første samling bruker vi litt tid til å bli kjent. Forventinger avklares, og kurset intoduseres. På denne samlingen løftes det også fram hva som skal til for å lykkes med å skape endringer i eget (og andres) liv. 

2. Tanker, følelser og emosjoner - i stressede situasjoner.

Målet med denne samlingen er å gi deltakerne en innføring i hvordan stress påvirker hvordan vi tenker, hva vi føler, våre fysiske reaksjoner og hvordan vi handler. Denne samlingen vil også inneholde en kartlegging av den enkeltes opplevelse av hvordan man håndterer og mestrer stress.

Individuelle arbeidsoppgaver til neste samling.

3. Hvordan bli en mester på tidsplanlegging – parker og prioriter.

Tidsplanlegging og bevissthet omkring valg, er avgjørende for mestring av stress.

Hvis man skal lykkes med å jobbe med de mentale teknikkene er det viktig at forutsetningene ligger til rette. Suksesskriteriene for det mentale arbeidet ligger i å være en god tidsplanlegger. Her kommer også verdier og verdigrunnlag inn som elementer for tidsplanlegging, og teori som omhandler problemer med og uten løsning (BANK-modellen).

Individuelle arbeidsoppgaver til neste samling.

4. De mentale verktøyene i teori og praksis.

På denne samlingen skal vi se nærmere på hvilke ferdigheter som forbedres når vi bruker de mentale teknikkene. Altså hvorfor det er hensiktsmessig å bruke de mentale verktøyene. I dette kurset skal vi også gå i dybden i hvert av verktøyene og gi eksempler på når de ulike verktøyene kan brukes. (Her velger du ett verktøy som du vil prøve å bruke til neste gang).

Individuelle arbeidsoppgaver til neste samling.

5. De mentale verktøyene i teori og praksis.

På den fjerde samlingen har du kanskje allerede begynt å bruke noen av teknikkene. På bakgrunn av erfaringene som har blitt gjort siden sist, vil vi bygge videre på dette, og gå mer i dybden på de ulike teknikkene.

Etter denne samlingen skal den enkelte stå rustet til å ta i bruke kunnskapen og teknikkene de har tilegnet seg i løpet av kurset. Nå er det ut å praktiser og integrere det som har blitt lært. Prøving og feiling blir veien til ny læring og forståelse som deltakerne tar med inn i siste samling.

Individuelle arbeidsoppgaver til neste samling.

6. Refleksjoner og oppsummering.

Hvilke erfaringer har vi gjort oss?

Hva har fungert bra?

Hva har fungert mindre bra?

Hvordan har du det annerledes etter dette kurset?

Hva er det viktigste du har lært?

Hvor kan vi bruke det vi har lært til å fortsette å vår evne til å prioritere og håndtere hverdagen sine krav og utfordringer?

Kartlegging av hvordan man håndterer stress og press.

 

Praktisk informasjon

Sted: Clarion Hotel, Rådhusgata 2

Tid: Tirsdag kl 19-21 

Bevertning: Enkel

Pris: 4500 kr 

Frist for påmelding: 16.09.2019 (du er påmeldt når du har betalt inn kursbeløpet).

Antall deltakere: Maks 12 

Kursholdere: Hilde Bech Nævestad

Kurset vil strekke seg over en tidsperiode fra oktober til januar (3 mnd), med totalt 6 samlinger som alle blir lagt på tirsdag ettermiddag fra kl 19-21. Dato for samlingene er: 08.10, 22.10, 5.11, 19.11, 03.12 og 07.01.2020.

 

Dette vil du sitte igjen med etter kurset:

- du forstår deg selv bedre

- du forstår andre bedre

- du har blitt bedre til å sortere

- du har blitt bedre til å regulerer følelser 

- det skal mere til for å gjøre deg stresset

- du vil finne mere ro i hverdagen

- du vil få større tilstedeværelse

- du vil få færre negative følelser

- du vil bli bedre på å kommunisere

- du vil bli bedre på å ta gode valg

- du vil bli flinkere til å lede deg selv og andre

- du vil utvikle deg som menneske 

Påmelding: hilde@sunnhverdag eller på tlf 911 58 486

 

Se også

Ønsker du å gi dine ansatte faglig påfyll, økt motivasjon, mer kompetanse og økt bevissthet i jobben og eller i livet generelt? Da kan jeg skreddersy kurs, workshop eller foredrag innenfor spennende temaer?

 

 

 

Mentaltrening som mestringsstrategi (MSM) er et praksisnært selvledelses kurs, som vil være til nytte for alle som har en hverdag med høyt tempo, press, deadlines og høye krav.

 

Innhold kommer snart...

Innhold kommer snart...

Innhold kommer snart....

Innhold kommer snart...

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: