Om ENLPP coach utdannelse

Ønsker du å ta ENLPP coach i Oslo til høsten? Utdanningen er et tilbud som Sunn hverdag tilbyr i samarbeid med Sigurd Stubsjøen.

 

 

Om ENLPP

Dersom du tror på at alle mennesker har et ubrukt potensiale, da er ENLPP en utdanning for deg. Vi tror på at det er mulig å skape en bedre verden (arbeidsplass, studiesituasjon, hjemme-liv; alt i din hverdag) ved å hente frem det beste i oss selv og få frem det beste i andre. Psykolog Sigurd Stubsjøen holder seg ajour på det siste innenfor vitenskapelig forskning på psykologi, nevrofysiologi og pedagogikk, og formidler denne kunnskapen på en lett forståelig og praktisk måte.

NLP

NLP står for N = nevro, L = lingvistikk og P = programmering og betyr kort fortalt samspillet mellom nevrologi og ord (lingvistikk). Hvis vi har et dårlig samspill mener NLP at du vil oppleve unødvendige begrensninger. For eksempel handler dårlig selvtillit ofte om mange negative tanker om seg selv. Disse negative tankene tar form av ord som skaper en vond følelse (nevrologi) som danner negative mønstre (programmer), noe som igjen kan begrense vår evne til å møte andre mennesker, lære nye ting eller skape et rikt og innholdsrikt liv.

NLP er en metode for å modellere menneskesinnet som ble utviklet på 70-tallet av John Grinder og Richard Bandler. De baserte sin forståelse av modellering på den tidens forskning innenfor nevrologi og psykologi. Det har gått 30 år siden den gangen, og mye nytt har blitt forsket frem innenfor psykologi og NLP. Stubsjøen har integrert nyere forskning med NLP i vår utdannelse i Effektiv NLP og Psykologi. Den integrasjonen er enestående og gir deltagerene et dybdesyn i menneskesinnet som ingen andre kan tilby. Husk: "kartet er ikke terrenget, men et godt kart gjør terrenget forutsigbart!"

Effektiv NLP og psykologi

Effektiv NLP og psykologi bygger på følgende forskning fra psykologien: kognitiv psykologi, positiv psykologi, emosjonell intelligens, nevrofysiologi, sosial læringsteori (observational learnings theory), læring, utviklingspsykologi og løsningsorientert psykologi.

Denne kombinasjonen av NLP og psykologi er unik i norge og vil gi deltagerene et pragmatisk verktøy for å skape utvikling i seg selv og kunne lede, veilede, coache og kommunisere med andre mennesker. Metoden bygger på det som virker, det som gir resultater, og er basert på psykolog Sigurd Stubsjøens mer enn 26 års kliniske erfaring og bl.a erfaring innen lederutvikling, teambuilding og konflikthåndtering. Gjennom vårt utdanningstilbud kan du lære det beste innenfor NLP og psykologi. Du får ikke bare opplæring som følger internasjonale NLP godkjenningskrav, men også opplæring som integrerer psykologisk forskning og løsningsorienterte metoder for utvikling og forandring. 

Utdannelse i Effektiv NLP og Psykologi

Opplæring i Effektiv NLP og Psykologi passer for de fleste mennesker som jobber med mennesker. Dersom du er eller ønsker å bli f.eks pedagog, coach, leder, lege, sykepleier, lærer, miljøarbeider, mor eller far og du trenger å kunne å være god til å skape og lede endringsprosesser, da bør du se nærmere på Effektiv NLP og Psykologi. Utdannelsen passer også for de som kun ønsker å utvikle seg selv, eller bli bedre i kommunikasjon eller lære å sette seg gode mål - og nå dem! Eller for alle som ønsker å ta kontroll over sitt liv eller jobbsituasjon. Eller de som ønsker å få kompetanse innenfor psykologi uten å måtte gå 7 år på Universitetet, og for deg som ønsker å jobbe som coach/mentaltrener.

Utdannelsen dekker alle nivåer innenfor vanlig NLP-opplæring: Practitioner-, Master Practitioner - Coaching. Hvert nivå går over ett semester, og du velger selv hvor mange semestre du ønsker å ta.

Se mer informasjon under utdanning; ENLPP practitioner/coach 1 og ENLPP master/coach 2, eller ta kontakt med Hilde Bech Nævestad for mer info.

 

Ta kontakt
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss i Sunn Hverdag en tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: