Utdanning som Coach

Utdannelse i Effektiv NLP og Psykologi

Denne høsten starter Sunn Hverdag opp Coachutdanning i Kristiansand. Dette er åpent for alle og passer spesielt godt for de som jobber med mennesker. Dersom du er eller ønsker å bli f.eks pedagog, coach, personlig trener, leder, lege, politi, sykepleier, lærer, miljøarbeider, eller hvis du har et yrke der det er viktig å være god på å skape gode relasjoner, og ha gode verktøy slik at du kan veilede andre mennesker på en effektiv og hensiktsmessig måte, da bør du se nærmere på dette.


Prinsippene du lærer er universelle, og er grunnprinsipper som kan brukes i alle settinger der målet er å få mennesker til å lære, utvikle seg og oppnå ulike mål.
Denne utdannelsen er også for de som ønsker selvutvikling, som ønsker å finne ut av hvordan å ta ut det fulle potensiale inni seg for å bli den optimale versjonen av seg selv.

Coachutdanningen skal gi kunnskap om hvordan forandringsprosesser skjer. Det er en utdanning som tar for seg temaer om læring, endring, utvikling og suksess.
Utdanningen skal gi kunnskap både om hvordan vi mennesker påvirkes av tanker og følelser (hva som skjer på mikronivå), og hvordan vi påvirkes av det vi har rundt oss (makronivå).
Utdanningens mål er å gi kunnskap om hvordan man samler kvalitetsinformasjon om tankegang, følelsesmessige respons og oppførsel i forskjellige tidsrammer, følelsesmessige tilstander og situasjoner, slik at de som tar utdanningen skal kunne tilby hjelp slik at personer føler seg mer ressursfylt og blir dyktigere til å ta kontroll i eget liv, og på den måten kunne hjelpe andre til å oppnå bedre resultater.