Mental tøffhet og toppidrettsprestasjoner

Mental tøffhet er å kunne tåle smerte over lang tid. Det er at du kan tåle seier og nederlag, og holde fokus uansett situasjon. ”Adapt and overcome”, slik at du raskest mulig igjen kan fokusere på arbeidsoppgavene dine, slik at du kan fortsette å jobbe mot det som er målet ditt.

Mental tøffhet er å kunne tåle smerte over lang tid. Det er at du kan tåle seier og nederlag, og holde fokus uansett situasjon. ”Adapt and overcome”, slik at du raskest mulig igjen kan fokusere på arbeidsoppgavene dine, slik at du kan fortsette å jobbe mot det som er målet ditt.

Mental tøffhet er at du alltid klarer å yte 100%, og at du vil gjøre det som er nødvendig for å nå dine mål.

Jeg mental tøffhet kan trenes opp, men noen mennesker er også mentalt tøffere enn andre, genetisk sett. Noen er rett og slett født fightere i hodet.

Hvis vi ser på den svenske fotballspilleren Slatan Ibrahimowich, så er han en fighter i hodet. Han vokste opp under vanskelig forhold, men kjempet seg fram både på fotballbanen og hjemme. Jo mer motstand, jo mer kjempet han. Han ble trigget av det, og brukte sinnet til å jobbe enda hardere.

Slatan lever opp til ordtaket, ”av motstand blir man sterk”.

Mental tøffhet er en utrolig viktig egenskap som man må ha, hvis man ønsker å nå toppen.

Hvis målet er å bli best, da er mental tøffhet helt nødvendig.

 

Så hvordan får vi idrettsutøvere som er tøffe mentalt?

Først og fremst så finnes det ikke et fasitsvar på det. Men jeg vil prøve å belyse noen faktorer som er av betydning. 

Alle mennesker har et stort ubrukt potensiale i seg. Problemet er bare å få det ut, og da også lære hvordan du skal få det ut. Når vi tror vi har gitt alt så er det fortsatt mye igjen, og gjennom mental trening og bevisstgjøring vil mange utøvere klare å ta ut enda mer.

Når du begynner å sikte mot toppen, er det hodet som er den største begrensningen for om du blir nr 10 eller nr 1. Det er råskapen i hodet som gjør om du når helt til topps.

Å ta ut dette potensialet på trening, kamp og konkurranser er helt nødvendig for å bli best. For å klare det må du bli din egen coach. Du må kontinuerlig snakke med deg selv i positive termer, slik at du yter enda mer, sånn at du ikke gir opp før du har gitt alt.

Jeg pleier å si til de utøverne som jeg coacher, at hvis du alltid gir litt mer enn det motspilleren din gjør, så vil du på sikt bli bedre. Hvis du gjør jobben 100% i alle ledd, i forhold til restitusjon, trening, kosthold, mental trening, så vil du bli god. Hvis du tar flere riktige valg enn dine konkurrenter, så er det du som på sikt vil gå av med seieren.

Vi tar 90 000 valg hver dag, valg som vi ser som ubetydelige, men som i det lange løp er viktige for resultatet av hva vi leverer.

Valg som f.eks:

  • Skal jeg stå opp og trene slik jeg hadde planlagt, eller skal jeg sove litt lenger….
  • Skal jeg drikke cola eller vann….
  • Skal jeg ta en til serie i benken, eller skal jeg gi meg nå…
  • Skal jeg sette meg ned å se på tv, eller skal jeg gå gjennom kamp-analysen en gang til…
  • Skal jeg jobbe med mentale teknikker, eller skal jeg spille playstation….
  • Skal jeg gi 100 prosent i hvert løp på fotballtreningen, eller skal jeg kruse på 85%...
  • Skal jeg spise rett etter trening, eller skal jeg vente til jeg kommer hjem….

Det er summen av alle valgene, som til slutt vil ta deg dit du ønsker. Og du må være villig til å ta den jobben som kreves for å komme dit. Det finnes ingen snarveier og enkle løsninger. Disiplin, pågangsmot og riktige holdninger, er en forutsetning for å oppnå suksess. Du må være opptatt av både mengde, kvalitet og detaljer hvis du skal bli best. 

Jeg opplever hver dag at dette er vanskelig for unge mennesker å forstå. Slik jeg ser det så er det ikke noe som kan forklares, det må integreres på et dypere nivå, og på den måten kunne leves ut i praksis.

Jeg hører utøvere hver dag si fraser om at ”man må gi alt for å bli best”, men ikke forstår hva dette faktisk betyr i praksis.

Noen utøvere ”catch`er” imidlertid dette, uten at noen har forklart dem det. De har bare forstått at slik må det være. Noen skjønner dette tidlig, men for andre kommer det etter hvert, og i enkelte tilfeller må det læres gjennom bevisstgjøring og trening. Men uansett om utøveren har det eller ikke, vil selv de beste ha noe å lære av mental trening og bevisstgjøring.

Som vår kjære verdensmester i svømming, Alexander Dale Oen sa det da han levde:

"Jeg er nok ikke perfeksjonist, men jeg streber alltid etter å gjøre ting bedre enn det jeg har gjort før. Når det gjelder ting jeg bryr meg om, vil jeg alltid prøve å være så god som mulig. Ingenting blir perfekt, men det kan bli så optimalt som mulig. Perfekt er et veldig absolutt begrep, men ved å optimalisere hele tiden er det alltid mulig å finne nye ting å fokusere på", sier han.

Han har også sagt at:

"Mental fokus er selve forskjellet mellom et topp løp og et middels løp. Alle mine fysiske forberedelser kan være optimale, men det er bortkastet om jeg ikke er tilstede og mentalt fokusert på målet og utførelsen."

For å bli en vinner i hodet er det helt nødvendig å ha målet i tankene. Dette gjelder både mentalt, og på papiret. Det gjelder å ha det langsiktige perspektivet men også være tilstede her og nå. For mange er dette vanskelig å forstå. På den ene siden må du være utrolig dyktig både på selvledelse og administrasjon. Dvs at du må være sjefen som vet at stigen du skal klatre opp står støtt mot murveggen du skal klatre over, og samtidig ha oversikten slik at du tar de riktige valgene, slik at du ikke faller ned. Du må ha planen, men også sette planen ut i livet slik at du ikke bare kaster opp baller, men faktisk gjennomfører planen i praksis.

Når det gjelder tilstedeværelsen så er den helt nødvendig for å komme i flyt. Du må leve i øyeblikket og du må ikke tenke på hva som har skjedd eller hva som kommer til å skje. Det eneste som teller er øyeblikket. Når du klarer det klarer du å fjerne tankene, da er du i flyt, og det er da du prestere best. Dette krever trening. Masse mental trening, både på treningsfeltet og utenfor treningsfeltet. 

Så må du ha råskapen. Råskapen må erfares gjennom å kjenne på følelsen av å ikke ha noe mer igjen. Mange utøvere presser seg aldri dit hen.

Den mentale råskapen sitter i hodet. Det ligger i en enorm vilje etter å yte alt det du har, vinne koste hva det koste vil, og lære seg å tenke at det er her og nå. Gjøre det beste her og nå, og det som kommer etterpå får komme etterpå. Ett skritt av gangen, fokus på tilstedeværelse, bare litt til, og enda litt til, og enda litt til, til det ikke er noe mer igjen.

Du må snakke til deg selv. Du mår være din egen coach, bare litt til, du klarer mer, ikke f.. om du skal gi deg, du må bli sint, forbanna og bare gi på. På det mentale språket kaller vi det selvsnakk. Du presser deg selv til det ytterste, ved å snakke med deg selv. Positive ord. Når de negative tankene kommer, dette klarer jeg ikke, hvorfor gjør jeg dette…, da må du ta kontroll over tankene, bli din egen trener og snakke til deg selv. Positivt.

Det handler om å kontrollere tankene og tilstandene dine. 

Å kontrollere tankene handler også om å finne den tilstanden som du prestere best i. I noen tilfeller der utøvere har mye smerte, da vil sinne være en tilstand som kan drive deg framover. Å finne tilstand for optimale prestasjoner handler om tilstandskontroll. Det handler om å lære å snu en negativ tanke til en positiv tanke, slik at du kan prestere optimalt og ta de riktige valgene.

Det jeg har skrevet om nå, tar for seg mentale teknikker utøvere kan lære seg for å bli mental enda tøffere. 

I tillegg så er det viktig å være klar over at for å være mental tøff kreves det også at du er trygg. For at du skal være trygg krever det tilhørighet i en gruppe. Du må oppleve at trenere og lagkamerater har troa på deg. Å stå på sidelinjen av et lag, eller ikke ha tillit hos treneren vil gjøre at du ikke klarer å opprettholde mental tøffhet. Derfor er det viktig at utøveren har gode relasjoner til de som er i teningsmiljøet.

Det at utøveren opplever at han er sin egen herre, at han har påvirkning på egnene valg og egen framtid, er også viktig for å ta ut potensialet i forhold til mental tøffhet.

Sist men ikke minst er det viktig at utøveren opplever å ha den kompetansen og de ferdighetene som kreves for å gjennomføre oppgaven.

Det å vite at du har opparbeidet rikelig med kompetanse og gode ferdigheter, vil være av betydning for mental tøffhet. Det at du vet at du har gjort alt som står i din makt i forkant av en viktig konkurranse eller kamp, vil også være avgjørende for hvor mentalt tøff du er i den gitte situasjonen.

 

Vi er det vi gjør ofte nok. Å være god er ikke en handling men en vane”.

Aristoteles