Tanker og følelser, Kristiansands Avis

Hver dag passerer hundretusenvis av tanker gjennom hodene våre og påvirker hvordan vi føler oss. Her kan vi selv ta større kontroll.


Det fins gode tanker, vonde tanker, rare tanker og nøytrale tanker. Like naturlig som variasjonen av bølger som slår mot land, kommer tankene inn i hodene våre. Noen dager som rolige bølgeskvulp, andre dager som en orkan. 
Tankene våre påvirker følelsene på godt og vondt. Positive tanker gir gode følelser og negative tanker påvirker oss negativt. Dette vil igjen påvirke vår adferd og våre prestasjoner. Dette er forskningsbasert kunnskap og et viktig prinsipp for coaching.
Tanker er altså ikke virkelige. Det er bare du som tror de er virkelige. 

 

La meg gi deg et eksempel.
For en stund siden fulgte jeg jentene mine på 7 og 10 år på ridetur. De er ferske ryttere og hadde valgt ut to store hester. Vi hadde bestemt oss for å ta en rute, gjennom skogen tilbake til gården.
Plutselig finner hestene ut at de vil hjem, og det litt fort. Jeg går et stykke bak, og ser bare at hestene drar av sted, ser støvskyen og hører skriket til minstejenta som klamrer seg til hesten.
Jeg begynner å løpe, de forsvinner raskt ut av syne. Det er stille rundt meg, og i hodet mitt begynner bildene å rulle, helt av seg selv. Jeg ser jentene for meg; små hender som tviholder, jeg ser for meg ansiktene deres, frykten, og fråden fra hestene som ikke vil stoppe, og til slutt livløse barnekropper på bakken. Jeg hører gråt, rop om hjelp og jeg hører hovene som slår mot bakken. 

Jeg siger sammen i panikk, og beina klarer ikke å bære meg. Jeg må sette meg ned på grusen. I det jeg sitter der, angrepet av min egen frykt og av en følelse av å ha miste det helt, tar jeg to dype pust som hjelper meg til at jeg kan begynne tenke. Jeg sier til meg selv; Dette har ikke skjedd, dette er bilder i mitt eget hode, dette er ikke virkeligheten." I det jeg sier dette kjenner jeg at kroppen min igjen kan bære meg.  

Jeg fortsetter å løpe oppover grusveien, og mens jeg løper gjentar jeg. "Dette går bra, de har klart å stoppe hestene, det går bra selv om de faller av, de klarer seg."
På denne måten klarte jeg å lage nye «bilder» av at jentene klarte å få kontroll på hestene, og at de kommer gående mot meg like hele som før. Og det var akkurat det de gjorde i virkeligheten noen minutter senere.

Dette eksempelet involverer ekstreme følelser. Men prinsippet om sammenhengen mellom tanker og følelser er det samme også i mindre dramatiske hverdagshendelser, og metoden jeg brukte for å endre tankene og følelsene mine, kan brukes på de fleste situasjoner som skaper negative følelser. 
Jeg kunne nok ikke ha unngått reaksjonen. På det ubevisste planet kommer fryktfølelsen som akutt stimuli på det som skjer. Men fordi jeg har kunnskap om følelser og mental trening, kan jeg «observere» meg selv og ta i bruk tre mentale teknikker. Stikkord er pust, indre dialog og visualisering. 

De samme teknikkene kan brukes ved prestasjonsangst hos for eksempel idrettsutøvere. 

Hvis de ubevisste tankene får lov til å leve sitt egent liv, vil en utøver ikke kunne prestere optimalt. De vil konkurrere i et fryktmodus, med kroppen er i alarmberedskap. 
Da gjelder det for utøveren til å finne ut hvilke tanker og følelser som hindrer ham eller henne i å ta ut sitt potensial, ved hjelp av øvelser og teknikker som over tid vil gjøre at de klarer å balansere følelser. Målet er å finne de følelsene som optimaliserer prestasjonene. Dettte kan være trygghet, tro, selvtillit, glede, mestringsfølelse, kontroll osv.
Mentale ferdigheter som selvtillit, tro på egne ferdigheter, konsentrasjon, fokus, stressmestring og motivasjon er alle egenskaper som kan trenes opp gjennom bevisstgjøring og kunnskap, og ved hjelp av visualiseringsøvelser, indre dialog, pust og meditasjon. 

Slike teknikker kan være nyttige og fungere både på skolen, i idretten, i næringslivet og i livet generelt. Mentale ferdigheter kan trenes og brukes på linje med fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter. 
En leder i emosjonell ubalanse vil for eksempel kunne ha vanskeligheter med å skape tillit, og vil også ha større behov for kontroll. Dette kan igjen skape usikkerhet og dårlig arbeidsmiljø. Resultatet kan bli lav motivasjon og dårlig produktivitet. 

Mentaltrening og coaching kan også brukes for å gi barn og unge mentale mestringsstrategier i hverdagen, og som redskap for barn som sliter med spesielle utfordringer som lærevansker, emosjonelle vansker, og for eksempel hos barn som blir mobbet. 
Det finnes ikke så mye forskning på mentaltrening og coaching, og hvilke effekter dette har. Kritiske stemmer vil etterspør effekten og troverdigheten rundt dette. Men jeg er ikke i tvil. Hver dag ser jeg at mentaltrening gir resultater som kan gi mennesker bedre liv.

“The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.” 

― Ralph Waldo Emerson -