Prestasjonsangst

Angsten for å mislykkes kan bli så sterk at den gjør det umulig å lykkes. Årsaken er at det skaper emosjonelle og fysiske problemer som kan forhindre at man yter maksimalt. I verste fall kan det både ta bort gleden og påvirke i så stort omfang at det berører hele livskvaliteten.

Hva kjennetegner prestasjonsangst?


Prestasjonsangst er en frykt for noe som egentlig ikke er farlig, men som oppleves som farlig. Det kan være frykten for å mislykkes, for å ikke være god nok eller for hva andre tenker. Dette utgjør ofte grunnelementene i hvorfor man utvikler prestasjonsangst. 
De ubevisste katastrofebildene og tankene om å mislykkes kan bli så virkelige og skremmende at man faktisk tror at det kommer til å skje.
Det å feile på treningsfeltet, i konkurranser eller andre steder der det er viktig å prestere kan gjøre den indre dialogen så negativ at man til slutt mister gleden ved det man driver med.

Selvbilde
Også identitet og selvbildet kan bli påvirket. Om man for eksempel er idrettsutøver, er sjansen stor for at det negative tankesettet blir dratt med inn på andre livsarenaer. For noen går det så langt at man begynner å isolere seg og trekker seg unna situasjoner der man risikerer å framstå i et dårlig lys. 
Angsten utløses som en respons på stort indre negativt stress over lengre tid. 

 

Les hele artikkelen her i Kristiansandavis.