Med skolens overordnede mål i tankene

Hva er det øverste målet for skolen? Hva er det vi skal produsere? Hva skal elevene lære, og hvordan skal vi få dem til å lære? Når lykkes vi som skole og som lærer? Hvordan kan vår suksess måles? Hvordan kan våre holdninger og verdier påvirke elevenes motivasjon for læring, og hvilke holdninger og verdier er bygd på et fundament som gir økt motivasjon og læring i skolen?

Idrettsutøvere begynner med målet i tankene – de ser det, de føler det, erfarer det – før de egentlig gjør det. Dyktige ledere begynner med en visjon, en drøm og et mål, før de lager en handlingsplan som de ser for seg hva som skal føre dem til målet. ”Å begynne med målet i tankene” er basert på prinsippet om at alt er skapt to ganger. Først tankene, deretter skaper vi et mental- og fysisk skaperverk. Det er også slik i jobben som lærer. Hvis vi skal bli en dyktig leder må vi ha det tydelig for oss hvordan vi systematisk jobber mot et mål, og hva som er målet vårt. Når vi selv har målet klart for oss, og vet hvordan vi skal nå dette, vil det være lettere å framstå som en tydelig lærer overfor elevene våre.

 

Når vår måte å lede på også bygger på tydelige verdier som vi prøver å etterleve i vårt møte med elevene. Er det lettere å ta gode avgjørelser, og være en god lærer med karakter og troverdighet.