Øvelse gjør mester

Hilde Bech Nævestad har gjen skrevet en fantastisk og viktig artikkel til Kristiansand Avisa. 

I vårt samfunn er det stort fokus på hva som gjør at folk presterer bra over tid. Vi er opptatt av hva som gjør at mennesker lykkes. Forskning viser at hvordan vi tenker har mye å si for hvordan vi lykkes på jobb, skole, i idretten, sosialt og ellers i livet, og at denne tenkemåten kan læres. Kom gjerne med tilbakemeldinger på artikkelen min. Det er gøy når folk er engasjert-)


Kristiansandsavis