COACHING

MENTALTRENING

FYSISK TRENING

KURS / FOREDRAG

Selvbildet ditt er summen av alle inntrykkene og tankene du har om deg selv og om din plass i forhold til andre og i samfunnet ellers. Selvoppfatningen er i stor grad avhengig av hvordan du tror andre oppfatter deg som person

Undersøkelsen konkluderer med at coaching kan være et middel til å skape bedre idrettsprestasjoner og fremme talentutviklingen. Men ikke bare innen idrett.

Også skoler, arbeidsplasser og samfunn kan altså ha glede av coaching.

 

Mange foreldre har en formening om at alle valg må være fornuftig ut i fra et prestasjonsperspektiv, et økonomisk perspektiv, eller et perspektiv om at det er viktig å være lik alle andre. Mange foreldre mener også at det å jobbe hardt er det eneste som gjelder for å lykkes i denne verden.

Den siste tiden har det vært stort fokus på psykisk helse, spesielt hos barn og unge. Særlig er det angst og depresjon mange sliter med. De to diagnosene henger ofte sammen. Jeg er en av de,- som i perioder av livet mitt har slitt med sterk angst.

Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev